Siedziba spółki

ul. Astronomów 9
80-299 Gdańsk
Poland
REGON: 221635718
KRS: 0000414871
NIP: 58-622-76-501

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 135 000 zł

+48 58 782 49 97
biuro@elsa.pl