Historia

Początki istnienia firmy Elsa sięgają roku 2010. W tamtym czasie Tomasz Witkowski oraz Tomasz Lipiński - absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka Politechniki Gdańskiej założyli działalność gospodarczą obejmującą swym zakresem automatykę budynkową oraz systemy BMS. Z upływem czasu firma poszerzyła zakres usług o wykonawstwo elektroinstalacyjne i budowę rozdzielnic elektrycznych przy wykorzystaniu własnych zasobów ludzkich i kapitałowych. W roku 2012 forma działalności gospodarczej została przekształcona w spółkę kapitałową i uzyskała docelowy kształt Elsa Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 135 000 zł.

Kolejnym krokiem w rozwoju firmy było poszerzenie zasięgu działalności i otwarcie przedstawicielstwa w Warszawie w 2014 roku.

Zaangażowanie w kreowanie powstającej firmy, świadomość wysokich wymagań inwestorów, posiadana wiedza i umiejętności przełożyły się na dynamiczny rozwój firmy. Elsa Sp. z o.o. przeszła od etapu niewielkiego zespołu zajmującego pojedynczy pokój w przestrzeni dla startupów do firmy, która ze względu na skalę, zakres realizowanych zleceń i liczbę zatrudnianych osób zajmuje powierzchnię potrzebną dla sprawnego funkcjonowania wszystkich działów firmy tj. projektowania, programowania, ofertowania, prefabrykacji, logistyki, administracji.