Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

07-03-2016

Zgodnie z wewnętrznym planem rozwoju, na początku marca uruchomiono procedurę ubiegania się o Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydawanego przez Agencję Bezpieczeństa Wewnętrznego.

Celem posiadania świadectwa będzie zapewnienie ochrony informacji niejawnych o klauzuli >tajne< przed nieuprawnionym dostępem w związku z realizacją powierzonych zadań.