Dane rejestrowe spółki

ELSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Astronomów 9
80-299 Gdańsk
Poland
REGON: 221635718
KRS: 0000836127
NIP: 5862276501

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

+48 58 782 49 97
biuro@elsa.pl