Automatyka i BMS

BMS - System Zarządzania Budynkiem (ang. Building Management System)

BMS jest zaawansowanym rozwiązaniem technicznym umożliwiającym zarządzanie wieloma niezależnymi systemami znajdującymi się w budynku przy wykorzystaniu jednej platformy programowej. Dzięki zastosowaniu systemu BMS możliwe jest efektywne sterowanie wszelkimi instalacjami obecnymi na obiekcie, do których zalicza się między innymi instalacja elektryczna, wentylacyjna, klimatyzacyjna, grzewcza, chłodnicza, oświetleniowa oraz monitorowania zużycia mediów. Nadrzędnym celem systemu jest optymalizacja kosztów eksploatacji budynku przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i zapewnieniu komfortu użytkownikom. System BMS jest „mózgiem” wszystkich działających w obiekcie systemów, umożliwiającym monitorowanie ich działania, wykrywanie i usuwanie ewentualnych awarii oraz nadzór i modyfikacje instalacji.

System BMS ze względu na bycie gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa znajduje coraz szersze zastosowanie w nowoczesnym budownictwie, ułatwiając pracę osobom odpowiedzialnym za zarządzanie budynkami takimi jak biurowce, szpitale, hotele, muzea, centra handlowe, lotniska, fabryki i wiele innych.

Elsa oferuje rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie systemami technicznymi obecnymi w nowoczesnych budynkach. Bazując na urządzeniach dostarczanych przez firmy specjalizujące się w automatyce budynkowej, takie jak Schneider Electric, Johnson Controls czy Trend, Elsa integruje obecne na obiekcie systemy przy pomocy pojedynczej platformy programowej umożliwiającej optymalizację procesu zarządzania budynkiem.

Firma oferuje całościowe podejście do wykonawstwa systemu BMS, jakkolwiek możliwe jest również zlecenie wykonania jednego bądź kilku etapów tworzenia systemu BMS. Kompletny proces tworzenia systemu BMS obejmuje przygotowanie projektów struktury systemu i rozdzielnic, prefabrykację rozdzielnic, programowanie sterowników, wykonanie wizualizacji sytemu, szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu BMS oraz serwis wykonanych instalacji, a także towarzyszące mu prace elektromonterskie polegające na okablowaniu budynku i podłączeniach niezbędnych urządzeń.