Kim jesteśmy?

Elsa jest firmą, która mimo niedługiej historii, zapracowała już sobie na wysoką pozycję na rynku branży BMS. Firma oferuje kompleksowe wykonawstwo systemów zarządzania budynkiem, do których zaliczyć można automatykę klimatyzacji, instalacje ciepłownicze i chłodnicze, oświetlenie, a także monitoring parametrów elektrycznych i zużycia energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej. Elsa oferuje również możliwość integracji systemu z innymi urządzeniami i obcymi systemami przy wykorzystaniu bramek konwertujących lub serwerów OPC.

Firma zatrudnia specjalistów z wielu dziedzin, którzy regularnie podnoszą swoje kompetencje. Elsa inwestuje również w szkolenie absolwentów kierunków inżynieryjnych, którzy pod opieką bardziej doświadczonych kolegów stają się specjalistami w swojej branży. Znacząca ilość pracowników i własne zaplecze techniczne firmy gwarantuje rzetelne i terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.

Elsa jest firmą zarządzaną przez młody i otwarty biznesowo zespół, dbający nie tylko o dobro spółki i tworzących ją pracowników ale podejmujący również działalność charytatywną na rzecz lokalnych potrzeb.

W chwili obecnej za wydajne funkcjonowanie firmy Elsa odpowiedzialnych jest ponad 30 osób. Za kierunek rozwoju, pozyskiwanie zleceń, budowanie sieci kontaktów zawodowych, stały nadzór nad realizowanymi inwestycjami oraz umacnianie pozycji firmy na rynku odpowiada Zarząd w osobach Tomasza Witkowskiego oraz Tomasza Lipińskiego.

Zgodnie z obowiązującą w firmie zasadą "wymyśl - zaprojektuj - wykonaj" Elsa oferuje kompleksowe podejście do wykonania systemu BMS. Obejmuje ono przygotowanie projektów struktury systemu i rozdzielnic, prefabrykację rozdzielnic, programowanie sterowników, wykonanie wizualizacji sytemu, szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu BMS oraz serwis wykonanych instalacji.

Zarząd

Prezes zarządu - Tomasz Witkowski jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Połączenie wiedzy z obu dziedzin pozwoliło mu rozpocząć działalność zawodową w branży inżynieryjnej, a następnie skutecznie zająć się zarządzaniem rozwijającą się firmą. W Elsie Tomasz Witkowski odpowiedzialny jest za połączenie roli prezesa firmy z pozyskiwaniem zleceń, negocjacjami warunków umów, tworzeniem sieci kontaktów zawodowych i umacnianie pozycji firmy na rynku.

Wiceprezes zarządu - Tomasz Lipiński ukończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Pracę zawodową rozpoczął w branży automatyki HVAC, w szczególności w systemach BMS. Jest autorem kilkudziesięciu kompletnych stacji automatyki BMS. W Elsie Tomasz Lipiński łączy funkcje wiceprezesa i osoby odpowiedzialnej za wyznaczanie kierunku rozwoju technicznego systemów BMS oraz nadzorującej prace inżynieryjne dotyczące realizowanych przez firmę zleceń.

Dział inżynierii

Nad pracami projektowymi i inżynierskimi dotyczącymi realizowanych przez firmę zleceń czuwa zespół doświadczonych inżynierów posiadających uprawnienia budowlane z zakresu wykonawstwa i projektowania. Tworzą oni sprawnie działający dział inżynierii, odpowiedzialny za równoległy nadzór nad bieżącymi realizacjami.

Dział wykonawczy

Za sprawne i bezbłędne wykonawstwo elektroinstalacyjne, prefabrykację i montaż rozdzielnic elektrycznych i elektryczno - sterujących oraz montaż aparatury w jej docelowej lokalizacji odpowiada dział wykonawczy. Tworzy go dział wykwalifikowanych elektroautomatyków pracujących pod nadzorem kierowników robót instalacyjnych. Podzieleni w zależności od aktualnych potrzeb na niezależnie pracujące brygady, pracownicy działu wykonawczego stworzyli wspólnie już kilkadziesiąt instalacji.

Warsztat

Elsa dysponuje własnym, w pełni wyposażonym warsztatem, którego pracownicy wykonali wspólnymi siłami kilkaset rozdzielnic elektrycznych.

Oddział warszawski

Elsa dysponuje samodzielną zamiejscową filią zlokalizowaną w Warszawie.