Rozdzielnice

Rozdzielnice elektryczne są elementami instalacji elektrycznej służącymi do rozdziału energii elektrycznej oraz do zabezpieczenia przed zwarciami i przeciążeniami w sieci.

Elsa oferuje projektowanie i wykonawstwo (na podstawie projektu własnego bądź dostarczonego przez klienta) rozdzielnic oraz szaf niskiego napięcia przeznaczonych dla budownictwa, energetyki zawodowej oraz budynków infrastruktury publicznej.