Kompleks urbanistyczny Forum Gdańsk

15-12-2017

Projekt oraz realizacja systemu automatyki i BMS w wielofunkcyjnym kompleksie urbanistycznym Forum Gdańsk.

Forum Gdańsk to wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany w centrum Gdańska o powierzchni całkowitej 144 000 m², z czego powierzchnia najmu będzie stanowić 62 000 m². W kompleksie znajdzie się kino z 9 salami, 220 sklepów oraz 1100 miejsc parkingowych, a w II etapie inwestycji planowana jest budowa budynku biurowego z 30 000 m² powierzchni najmu. Głównym elementem kompozycyjnym całego kompleksu jest pasaż wzdłuż Kanału Raduni, który podzieli budynek na dwie, różne w swej stylistyce części.

Zakres prac naszej firmy polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami międzybranżowymi dla instalacji systemu automatyki i BMS. Elsa odpowiedzialna jest również za wykonanie kompletnej instalacji wraz z dostawą i montażem rozdzielnic oraz aparatury kontrolno-pomiarowej dla projektowanego systemu. Wdrażamy również system zarządzania budynkiem BMS, który oprócz sterowania i monitorowania typowych instalacji technologicznych takich jak:

• wentylacja bytowa (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, układy VAV),

• wentylacja pożarowa (oddymianie),

• klimatyzacja (agregaty chłodnicze – chillery, wieże chłodnicze, węzły chłodu, lokalne układy pompowe, węzły ciepła, lokalne rozdzielacze ciepła technologicznego, układy pomp ciepła, nawilżacze, etc.),

• sterownie i monitorowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

• monitoring zużycia mediów (energia elektryczna, cieplna, chłodnicza, woda),

• monitoring statusu urządzeń obiektowych (schody ruchome, windy, etc.),

• monitorowanie innych instalacji obiektowych (detekcja freonu, ogrzewanie rur, instalacji jet-fan wraz z detekcją CO i LPG, etc.),

• automatyka sytemu podwójnego dna rzeki Raduni,

będzie podstawą do przyznania tej realizacji certyfikatu BREEAM.