Platynowy certyfikat integratora systemów za rok 2017

23-04-2018

Trzeci rok z rzędu Elsa otrzymała certyfikat najwyższego poziomu dla integratora systemów budynkowych Schneider Electric.

5b02b6a429fb1.jpeg

19 kwietnia 2018 roku Elsa ponownie uzyskała platynowy certyfikat dla integratora systemów budynkowych Schneider Electric. W tym roku grono firm, które spełniły wymogi konieczne do uzyskania platynowego statusu integratora, po raz kolejny się zmniejszyło - tym razem do 6 firm. Spośród wszystkich firm integratorskch, Elsa uzyskała drugi wynik pod względem obrotu w skali kraju i najlepszy wynik w regionie.