Kompleks biurowo-mieszkaniowy Rajska 8 i Heweliusza 18 w Gdańsku.

06-08-2018

Projekt oraz realizacja systemu automatyki i BMS w kompleksie biurowo-mieszkaniowym.

Rozpoczęta w 2016 roku budowa kompleksu biurowo-mieszkaniowego u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza niemal dobiega końca. Cały obiekt składa się z części mieszkaniowej Rajska 8 oraz części biurowej Heweliusza 18, które są połączone wspólnym garażem. W części mieszkaniowej powstanie 167 mieszkań i apartamentów o powierzchniach od 30 do 130 metrów kwadratowych, a część biurowa obiektu będzie składać się z 10 kondygnacji o całkowitej powierzchni 10 000 metrów kwadratowych, która została zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Projekt i realizacja przebiega w taki sposób, żeby obiekt otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Zakres prac, który został nam powierzony przy tej inwestycji, to kompleksowe wykonanie systemu automatyki i BMS w części shell & core, na który składa się m.in:

• wykonanie projektu automatyki i systemu BMS wraz z uzgodnieniami międzybranżowymi,

• prefabrykacja rozdzielnic zasilająco – sterujących,

• dostawa oraz montaż urządzeń automatyki,

• wykonanie systemu sterowania i wizualizacji,

• uruchomienie systemu automatyki i BMS.

System BMS będzie umożliwiał sterowanie oraz monitorowanie systemów tj:

• wentylacja bytowa (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe),

• węzły ciepła i chłodu (agregaty chłodnicze – chillery, drycoolery, układy pompowe),

• monitoring urządzeń instalacji sanitarnej, w tym: separatory, agregaty pompowe, zbiornik wody deszczowej,

• monitoring elektroenergetyczny,

• monitoring zużycia mediów (energia elektryczna, cieplna, chłodnicza, woda).