Rozbudowa terminalu lotniczego w Gdańsku

25-05-2020

Rozpoczynająca się inwestycja pn. "Budynek Pirsu zachodniego wraz z Infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku" sprawi, że gdańskie lotnisko zyska 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

W ramach rozbudowy zostanie powiększona strefa centralnej kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej, rozbudowana zostanie hala odbioru bagażu, zwiększona będzie strefa non-Schengen oraz wybudowane zostaną 2 wyjścia autobusowe. Planowana jest także rozbudowa sieci wewnętrznych dróg dojazdowych do lotniska. Zakres prac naszej firmy polega na kompleksowym wykonaniu instalacji teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa oraz instalacji systemu automatyki i BMS:

• automatyka wentylacji bytowej (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe etc.),

• automatyka wentylacji pożarowej (napowietrzanie, oddymianie),

• automatyka systemów ogrzewania i klimatyzacji (chiller, węzeł ciepła, chłodu, klimakonwektory etc.),

• sterownie i monitorowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

• monitoring zużycia mediów (energia elektryczna, cieplna, chłodnicza, woda),

• monitoring statusu urządzeń obiektowych (schody ruchome, windy, pompownie, etc.),

• monitorowanie i sterowanie innych instalacji obiektowych ( ogrzewanie dachu, system wytapiania śniegu, rolety na elewacji etc.),

• rozbudowa systemu automatyki pożaru SAP,

• rozbudowa i modernizacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO,

• dostawa i uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych – gaszenie gazem (SUG),

• rozbudowa i modernizacja systemu kontroli dostępu (KD) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

• rozbudowa systemu telewizji reklamowej i satelitarnej (TVRSAT),

• rozbudowa systemu zegara czasu rzeczywistego,

• rozbudowa systemów przyzywowych, interkomowych i SOS,

• rozbudowa systemu zarządzania infrastruktura elektryczną i energetyczną PMS (Power Management System),

• przygotowanie systemów lotniskowych do współpracy z systemem PSIM (Physical Security Information Management).

Dodatkowo nasz zespół projektowy będzie odpowiedzialny za wsparcie nad pracami projektowymi związanymi z prowadzoną inwestycją.