Gruntowna modernizacja Teatru Wybrzeże w Gdańsku

16-03-2021

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym obiekcie.

6221c0b20aa00.jpeg

Pod koniec lipca 2020 roku rozpoczęła się przebudowa Dużej Sceny Teatru Wybrzeże i ostatni etap wieloletniej modernizacji budynku. Wartość inwestycji oceniono na 42,1 mln złotych brutto. Duża Scena nie przechodziła kompleksowego remontu od 1967 roku, dlatego obiekt zostanie przystosowany do aktualnie obowiązujących standardów. Zdecydowano się na wymianę szklanej fasady od strony Targu Węglowego, wprowadzenie klimatyzacji, wymianę instalacji ogrzewania i wentylacji, a także przebudowę piwnic i pomieszczeń pomocniczych. Poza całościowym przekształceniem Teatru i modernizacją foyer, zmieniony zostanie również układ widowni. Teatr zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie dostosowanie windy, dostęp do pomieszczeń za pomocą bezpiecznych schodów z poręczami oraz przystosowanie toalet.

Zakres instalatorski realizowany przez Elsę obejmie montaż i uruchomienia instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym m.in.:

• wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

• wykonanie instalacji zasilania i sterowania oświetleniem scenicznym,

• wykonanie instalacji elektroakustyki i inspicjenta,

• instalację systemów bezpieczeństwa obiektowego takiego jak: telewizja dozorowa CCTV, kontrola dostępu i przejścia, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacji przyzywowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji pożaru oraz oddymiania,

• wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

• kompleksowe wykonanie i uruchomienie rozdzielnic zasilających i zasilająco-sterujących,

• kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych,

• uruchomienie systemu automatyki i BMS.

Zakończenie remontu i ponowne udostępnienie Teatru Wybrzeże dla widzów planowane jest na koniec 2022 roku.