Budowa Innowacyjnego Centrum Offshore w Porcie Gdańsk

04-03-2022

Wykonanie systemów elektrycznych, teletechnicznych i BMS w nowym budynku Instytutu Morskiego UMG

6221c09488ae0.jpeg

Odpowiednie warunki na polskich wodach Morza Bałtyckiego oraz prowadzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni badania środowiskowe dla inwestorów sektora energetyki wiatrowej skłoniły Instytut Morski do rozwoju placówki i budowy "Innowacyjnego centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”. Nowy obiekt pozwoli w przyszłości na realizację specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby rozbudowującego się przemysłu morskiego, które do tej pory nie były wykonywane w regionie pomorskim. Łączny koszt budowy dwóch dwukondygnacyjnych budynków o powierzchni użytkowej 5,5 tys. m², zawierających magazyny na urządzenia i sprzęt pomiarowy, pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, warsztatowe oraz zaplecza socjalne szacowana jest na ok. 50 mln zł oraz zostanie w części dofinasowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Budynek mieszczący się w Porcie Gdańskim przy ulicy Roberta de Plelo z bliskim dostępem do Nabrzeża Wisłoujście umożliwi postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych, zarówno dla Uniwersytetu, jak i jego kontrahentów.

W zakresie prac Elsy znajdzie się szereg działań związanych z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz systemem BMS, które będą polegały na:

• wykonaniu instalacji elektroenergetycznej oraz elektrycznej,

• prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych,

• wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, zewnętrznego oraz awaryjnego,

• przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej,

• instalacji okablowania strukturalnego,

• realizacji systemu kontroli dostępu KD,

• realizacji systemu sygnalizacji włamań i napadów SSWiN,

• realizacji telewizyjnego systemu dozorowego CCTV,

• realizacji systemu sygnalizacji pożaru SSP,

• realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS,

• realizacji systemu automatyki i BMS.

Zakończenie prac planowane jest na marzec 2023 r.