Rozbudowa Gdańskiego Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego

16-03-2022

Projekt oraz realizacja systemu automatyki i BMS w gdańskim porcie lotniczym.

Zwiększająca się ilość sprzętu i urządzeń niezbędnych do odpowiedniego funkcjonowania kontroli ruchu lotniczego przyczyniła się do wybudowania nowoczesnego 2-kondygnacyjnego budynku, który ma poprawić komfort i jakość pracy kontrolerów lotu. Inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zakłada powstanie przeznaczonej dla pracowników sali operacyjnej, a także nowej serwerowni, która usprawni pracę na stanowiskach zbliżania się, wieży kontrolnej oraz personelu Służby Informacji Powietrznej. W budynku rozbudowany zostanie cały system energetyczny i klimatyzacyjny, a także infrastruktura techniczna, kontrola dostępu, BMS, system monitoringu, okablowanie strukturalne czy system ochrony p.poż. Zakres prac Elsy polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz instalacji systemu automatyki i BMS, na który składa się m.in.:

• dostawa materiałów montażowych, wykonanie okablowania i tras kablowych,

• wykonanie kompletnej instalacji wraz z dostawą i montażem rozdzielnic oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,

• oprogramowanie sterowników i ich integracja,

• oprogramowanie systemowe-operacyjne,

• dostawa serwerów, switchy, zasilaczy UPS,

• monitorowanie parametrów agregatu prądotwórczego, zasilaczy UPS, sterowanie jednostkami klimatyzacji precyzyjnej, monitoring parametrów i sterowanie centralami wentylacyjnymi, monitorowanie parametrów sieciowych, monitorowanie i sterowanie jednostek SPLIT.