Nowa siedziba Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

11-04-2023

Nowoczesny obiekt badawczy w ramach projektu „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

Nowa olsztyńska inwestycja powstająca na zlecenie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ma na celu zwiększenie potencjału jednostek naukowych w regionie. Obiekt badawczy będzie mieścił się w sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego co ma pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy Warmii i Mazur oraz przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy. Powstający budynek będzie posiadał pięć kondygnacji o łącznej powierzchni 7,5 tys. m² złożonej z części administracyjno-biurowej oraz gospodarczej, która w przyszłości będzie świadczyć usługi podmiotom zewnętrznym. Celem Instytutu jest uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych laboratoriów umożliwiających prowadzenie badań w zakresie wysokiej jakości żywności oraz ekonomii wody, których efekty zostaną w przyszłości przekazane przedsiębiorstwom z sektorów takich jak: biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna), sektor paszowy a także usługi weterynaryjne. Zakres prac, które Elsa wykona dla nowego Centrum obejmuje:

• pełną automatykę central wentylacyjnych (szafy zasilająco-sterownicze i sterownicze układów automatyki i BMS, elementy peryferyjno-pomiarowe, sterujące, okablowanie, trasy kablowe),

• monitorowanie parametrów sieci elektrycznej, liczników energii elektrycznej,

• monitorowanie i sterowanie wentylatorami – dygestoria, okapy oraz wyciągi punktowe,

• monitorowanie w wybranych pomieszczeniach ciśnienia, filtrów HEPA, temperatury, stężenia CO₂ oraz wilgotności,

• monitorowanie i sterowanie blokadą drzwi do śluz w budynku zwierzętarni oraz do laboratorium NMR,

• sterowanie oświetleniem DALI,

• integrację z automatyką innych systemów m.in. węzła chłodu, układów SZR, baterii centralnego oświetlenia awaryjnego, regulatorów nawiewu i wywiewu VAV i CAV, skrzynki zaworowo-informacyjnej dla trzech gazów SZI (O,CO2,AS),

• integrację rozdzielnicy medycznej sieci izolowanej IT,

• współpraca z systemem KD i oświetleniem lamp UV w zakresie sterowania śluzami,

• system detekcji gazu,

• automatykę kotłowni budynku biurowo-laboratoryjnego.

Według planu budynek zostanie oddany do użytkowania w drugiej połowie 2023 roku.