Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne "Eureka" w Sopocie

28-09-2016

Remont i przebudowa obiektu należącego do Politechniki Gdańskiej obejmie kompleksową wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Remont i przebudowa Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego "Eureka" położonego w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11, w bezpośrednim sąsiedztwie deptaka biegnącego wzdłuż plaży, w zakresie realizowanym przez Elsę rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku i potrwa do końca lipca 2017 roku. Ten urokliwy i doskonale położony obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, wobec czego podlega nadzorowi konserwatorskiemu. Zakres prac budowlanych obejmuje remont elewacji budynku, która zachowa swój klasyczny wygląd, oraz wyburzenie całego wnętrza łącznie ze stropami i wykonanie go od nowa. Zakres prac Elsy obejmuje całościową dostawę, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, gdyż dotychczasowe wyposażenie instalacyjne okazało się przestarzałe, nie spełnia wymagań Inwestora oraz aktualnych przepisów i potrzeb rynku w związku z czym podlega całkowitej wymianie.

Nowe instalacje elektryczne, oprócz instalacji siłowej i gniazdowej, obejmą obok oświetlenia podstawowego (tradycyjnego i LED) również oświetlenie: dekoracyjne LED, awaryjne w układzie centralnej baterii i zewnętrzne. W zakresie prac elektrycznych znajduje się także przebudowa zewnętrznych sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulic.

Instalacje teletechniczne obejmują systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego takie jak: SSP, DSO, oddymiania klatek, detekcji gazu oraz systemy zabezpieczenia technicznego takie jak: telewizja dozorowa (CCTV), kontrola dostępu i przejścia (KD), SSWiN, przywoławczy – niepełnosprawny wzywa pomocy (SOS), wideo-domofonowy oraz współpracujące z systemem szlabanów i bram zewnętrznych. Ponadto w skład instalacji teletechnicznych wejdzie instalacja okablowania strukturalnego, teleinformatyczna i telekomunikacyjna (spełniająca wymagania Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej), system telewizji kablowej oraz wydzielona sieć światłowodowa dla potrzeb medycznych. Zasilanie urządzeń aktywnych CCTV i sieci strukturalnej realizowane będzie poprzez UPS.