Rozbudowa terminalu DCT Gdańsk

28-10-2016

Okablowanie, rozdzielnice i wykonanie wizualizacji systemu automatyki dla terminalu kontenerowego.

W grudniu 2015 roku rozpoczęły się prace związane z okablowaniem i wykonaniem wizualizacji dla drugiego terminalu w DCT Gdańsk, którego otwarcie nastąpiło 24 października 2016 r. Terminal kontenerowy DCT Gdańsk jest jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Położenie terminalu, dogodne zwłaszcza dla obrotu handlowego w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej oraz jego dobre skomunikowanie z zapleczem lądowym czynią z terminalu DCT Gdańsk jedną z najprężniej rozwijających się inwestycji w obszarze Morza Bałtyckiego.

System BMS obsługujący terminal DCT umożliwia obsługę elementów automatyki związanych z budynkiem warsztatu oraz platformą. W budynku warsztatu można kontrolować wentylację, odciagi spalin, klimatyzację, oświetlenie, gazy niebezpieczne oraz niskie napięcie. Na platformie BMS umożliwia sterowanie oświetleniem granicznym i placu składowego oraz monitoring stacji transformatorowych, rozdzielnic niskiego napięcia, substancji niebezpiecznych w zbiornikach, przepompowni wód deszczowych, separatorów substancji ropopochodnych i zalania studni kablowych.