Słupskie Spichlerze Sztuki

06-02-2017

Rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalno-społeczne.

Koncepcja zagospodarowania zabytkowych spichlerzy powstała z inicjatywy instytucji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Budynek „Białego Spichlerza” zbudowany w latach 1804-1811 jest trudnym obiektem do rewitalizacji z uwagi na jego konstrukcję – kamienne fundamenty, ceglane mury oraz drewniane stropy i słupy. Problemy przede wszystkim sprawiają częściowo spróchniałe belki stropowe, które zarówno konserwator zabytków jak i Inwestor pragną zachować w jak najbardziej oryginalnym stanie. Zakres prac Elsy polega na wykonaniu kompletu instalacji elektrycznych (oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie terenu, gniazda zwykłe oraz gniazda instalacji dedykowanej - zasilanie gwarantowane), a także na okablowaniu i uruchomieniu systemów bezpieczeństwa takich jak System Sygnalizacji Pożaru, System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz System Telewizji Przemysłowej. Ponadto w zakresie Elsy jest również wykonanie instalacji odgromowej budynku „Białego Spichlerza”, a także budowa kanalizacji teletechnicznej celem wykonania połączenia sygnałowego między budynkami kompleksu. Zakończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku planowane jest na II kwartał 2018 roku.